El.deklaracijos pildymas

Padėsime užpildyti Gyventojų pajamų deklaraciją.

Tai svarbu, nes JŪS

galite susigrąžinti permoką, deklaravę pajamas, jeigu:

 • Pagal gyvybės draudimo sutartis sumokėjote gyvybės draudimo įmokas savo, sutuoktinio, nepilnamečių vaikų ar vyresnių kaip 18 metų neįgalių vaikų naudai.
 • Banko, kitai kredito įstaigai ar Jungtinių Amerikos Valstijų nepelno korporacijai „The Baltic – American Enterprise Fund“ sumokėjote palūkanas už paimtą vieną kreditą vienam gyvenamajam būstui statyti ar įsigyti arba sumokėjote palūkanas pagal būsto finansinės nuomos (lizingo) sutartį.
 • Sumokėjote už studijas, kurias baigus įsigyjamas pirmas aukštasis išsilavinimas ir/ar  suteikiama pirma kvalifikacija, pirmas doktorantūros ar meno aspirantūros studijas. Jei už studijas sumokėta skolintomis lėšomis (tam tikslui paimta iš kredito įstaigos paskola), tai iš pajamų gali būti atimta per mokestinį laikotarpį grąžinta šios paskolos dalis. Jei studentas (doktorantas, aspirantas) nėra pajamų mokesčio mokėtojas ar neturi galimybės pasinaudoti šia teise atimti iš pajamų sumokėtas už studijas išlaidas, jas iš savo pajamų gali atimti tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai, sutuoktiniai.
 • Savo, sutuoktinio ir iki 18 metų ar vyresnio neįgalaus vaiko (įvaikio) naudai sumokėjote pensijų įmokas į pensijų fondus, profesinių pensijų fondų dalyvių asociacijų ir jiems analogiškų subjektų, veikiančių Europos ekonominės erdvės valstybėje, turimus pensijų fondus.
 • Mokestiniu laikotarpiu sumokėjote įmokas už vieną 2004-2008 m. laikotarpiu įsigytą (išsimokėtinai, lizingo būdu) asmeninį kompiuterį su programine įranga ar už interneto prieigos įvedimą (jeigu ji įvesta 2004-2008 m. laikotarpiu).
 • Asmenims, kurie dirbo nepilnus metus, metinis neapmokestinamųjų pajamų dydis (MNPD) paprastai nebūna pritaikytas,  jie turi teisę MNDP prisitaikyti, pateikę metinę pajamų deklaraciją

Jūs privalote deklaruoti, kitaip gresia administracinė arba baudžiamoji atsakomybė, jeigu:

 • gavote kitokių pajamų;

 • pardavėte nekilnojamąjį turtą;
 • vykdote individualią veiklą;

 • dirbate viešajamą setoriuje, esate politias, valstybės tarnautojas ar jų šeimos narys;
 • išvykstate iš Lietuvos.