Paslaugos

Buhalterinės apskaitos paslaugos

Pagrindinės buhalterinės apskaitos paslaugos:

 • Pirkimų ir pardavimų sąskaitų-faktūrų registravimas;
 • Kasos dokumentų registravimas;
 • Kasos knygos pildymas;
 • Avanso apyskaitų registravimas;
 • Banko dokumentų registravimas;
 • Ilgalaikio turto apskaita;
 • Darbo užmokesčio apskaičiavimas ir registravimas;
 • Mokesčių apskaičiavimas ir registravimas;
 • Deklaracijų, ataskaitų ruošimas ir pateikimas VMI bei SODRAi;
 • Finansinės atskaitomybės ir mokesčių ataskaitų ruošimas;

Papildomos buhalterinės apskaitos paslaugos:

 • Apleistos apskaitos tvarkymas ;
 • Papildomų ataskaitų, pranešimų kitų dokumentų ruošimas;
 • Mokesčių mokėjimas ir kitų atsiskaitymų per banką vykdymas;
 • Papildomų konsultacijų teikimas.
 • Konsultacijų teikimas apskaitos ir mokesčių, susijusių su Užsakovo veikla, klausimais.
 • Apskaitos bei finansinės atskaitomybės taisymas už laikotarpį iki sutarties pasirašymo;

Teisinės paslaugos

Įmonių steigimas (registravimas):

 • Pelno siekiančių juridinių asmenų registravimas (AB, UAB, individualios įmonės, tikrosios ir komanditinės ūkinės bendrijos);
 • Pelno nesiekiančių asmenų registravimas (viešos įstaigos, visuomeninės organizacijos, asociacijos).

Įmonių pertvarkymas(likvidavimas):

 • Įmonės pavadinimo, veiklos pobūdžio, adreso, rejestro tvarkytojo, valdymo organų pasikeitimų perregistravimas. – įstatinio kapitalo didinimo (mažinimo) dokumentų ruošimas, konsultacijos;
 • Uždarųjų akcinių bendrovių pertvarkymas į akcines bendroves, individualių įmonių pertvarkymas į uždarąsias akcines bendroves ir pan.
 • Atliekame bendrovės likvidavimo procedūrą iki juridinio asmens išregistravimo iš mokesčių  mokėtojo registro.

Verslo konsultacijos

Konsultuojame dokumentų ir registrų , privalomų ir rekomenduojamų turėti visose įmonėse rengimo klausimais.

 

Migracijos paslaugos

Tvarkome dokumentus gauti leidimą nuolat arba laikinai gyventi LR, atstovaujame klientą valstybinėse institucijose. parengiame visus dokumentus ir leidimus reikalingus  norint gauti Lietuvos Respublikoje gyvenančio piliečio statusą,  kuris suteiks teisę vykti į bet kurią kitą Šengeno zonos valstybę.